Türkiye'nin en iyi sağlık internet sitesine hoş geldiniz.

Meme Kanseri Erken Tanısında Kullanılan Yöntemler

Dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen ve en fazla ölüme neden olan kanser türü meme kanseridir. Meme kanseri görülme sıklığı ülkelerarası farklılıklar göstermekte, gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla görülmektedir.

Ülkeler arasındaki bu önemli farklılıklar, gelişmiş ülkelerde tarama mamografisi sayesinde erken tanı ve daha iyi tedavi olanakları ile açıklanabilir. Tüm dünyada meme kanseri mortalitesini azaltmada en etkili tarama yöntemi mamografidir.

Ülkeler arasında mamografinin hangi yaşlarda ve ne sıklıkla uygulanacağı konusunda farklı uygulamalar vardır. Türkiye'de meme tarama standardı olarak, 50-69 yaş arası kadınlara mamografi yapılması gerektiği tanımlanmıştır.

Meme kanserini önlemek olanaklıdır. Kadınlarda meme kanseri riski düzeyini belirlemek; meme kanserini önlemek açısından oldukça önemlidir. Matematiksel modeller kullanılarak meme kanseri riski yüksek olan kadınlarda öncelikli olarak mamografi uygulanması yararlı olabilir.

Meme kanseri önleme stratejileri olarak; düzenli fiziksel aktivite, düzenli ve dengeli beslenmeyle sağlıklı beden ağırlığının sürdürülmesi, sigara ve alkol kullanımının denetimi gibi önlemler, meme kanseri riskini önemli ölçüde azaltacaktır. Tüm kadınlar meme kanseri risk etmenlerini azaltma ve meme kanseri erken tanı ve tarama yöntemleri konusunda eğitilmelidir.

Meme Kanserinde Erken Tanıda Kullanılan Yöntemler

Kanserden ölümlerin azaltılabilmesi için kanserin erken evrede yakalanabilmesi gerekir. Meme kanserinde erken tanı hastalık bulguları ortaya çıkmadan hastalığın erken dönemde saptanmasını sağlar. Tarama yöntemleriyle bireylere hemen kanser tanısı konmaz.

Ancak elde edilen bulgular değerlendirilerek, normal dışı durumlarda kliniklere yönlendirip daha ileri tanı yöntemleri kullanılarak hastalığın kesin tanısı konulabilmektedir. Meme kanserinde erken tanının getirileri, meme kanserinden ölümleri azaltmak, tedavi şansını artırmak, sağ kalım süresini uzatmaktır.

Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM):

Kendi kendine meme muayenesi her kadının yapabileceği kolay, zararsız, hiçbir maliyeti olmayan erken tanı yöntemidir. KKMM tarama yönteminden çok kadınların meme farkındalığını artırmaya yönelik bir yöntemdir. Yirmi yaşından sonra her kadın kendi kendine meme muayenesini düzenli olarak yapma alışkanlığı edindiğinde memedeki değişiklikler kolayca fark edilebilmektedir.

Klinik Meme Muayenesi (KMM):

Koltukaltı ve tüm meme dokularının hekim ya da diğer bu konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından elle muayene edilmesi ve meme kanseri bulgularının değerlendirilmesidir. Meme kanserinin erken tanısında mamografi taraması ile birlikte yapılması önerilmektedir.

KMM'nin kanser mortalitesini azaltmada etkisi olmadığı belirtilmiştir. Ancak metastaz yapmamış kanserlerde tedavi olumlu sonuçlar verebildiğinden, özellikle 40 yaşın altındaki tarama yöntemlerinin uygulanmadığı kadınlarda KKMM ve KMM önerilmektedir.

Mamografi:

Mamografi erken evrede meme kanseri tanısı konulmasında en etkili toplum tabanlı tarama yöntemidir.1960'lı yıllardan bu yana memenin görüntülenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Memede var olan kuşkulu alanlar ya da mikrokalsifikasyonlar 1.5 kat büyütülerek tanı konabilmektedir.

Mamografiyle memedeki kitle ve mikrokalsifikasyonlar saptanabilmekte ve kesin tanı patoloji bakısı için biyopsi alınarak konmaktadır. 40 yaş altındaki kadınların düzenli mamografi yaptırması konusu tartışmalı bir konudur; ancak riski yüksek olan kadınlara kesinlikle önerilmektedir. Mamografinin kullanılmasıyla birlikte Amerika'da 50-74 yaşları arasındaki kadınlarda meme kanserinden ölümler %30 azalmıştır.

Ultrasonografi (USG):

Özellikle 40 yaşından genç kadınlarda solid-kistik kitle tanısında kullanılmaktadır. Menopoza girmemiş olan kadınlarda meme yoğunluğu fazla olduğundan kitlenin büyüklüğü ve sınırlarını belirlemede mamografi ile birlikte kullanılabilmektedir.

Manyetik Rezonans (MR):

Mamografiden daha duyarlı ve özgül olduğu kabul elden bir yöntemdir. Yüksek riski olanlarda ve çok yoğun memesi olan genç kadınlarda, meme kanseri olanlarda tedavinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Yorum yapın

Site İçi Arama